Repozytorium UR

Obchody rocznicy unii lubelskiej na terenie Galicji w 1869 roku

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.advisor
dc.contributor.author Sierżęga, Paweł
dc.date.accessioned 2014-10-21T14:59:22Z
dc.date.available 2014-10-21T14:59:22Z
dc.date.issued 2001
dc.identifier.isbn 83-7338-020-5
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/538
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject unia lubelska pl_PL.UTF-8
dc.subject obchody rocznic narodowych
dc.subject Galicja
dc.title Obchody rocznicy unii lubelskiej na terenie Galicji w 1869 roku pl_PL.UTF-8
dc.type bookPart pl_PL.UTF-8


Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje