Repozytorium UR

Od wełny do stroju, czyli średniowieczna moda – propozycja rozwiązań metodycznych w klasach I–III

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kurecka, Maria
dc.contributor.author Czepiel, Magdalena
dc.contributor.author Lib, Waldemar
dc.date.accessioned 2020-03-25T09:44:08Z
dc.date.available 2020-03-25T09:44:08Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(30)/2019, s. 337–344 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5368
dc.description Artykuł powstał przy współpracy Pracowni Optymalizacji Transferu Wiedzy Laboratorium Zagadnień Społeczeństwa Informacyjnego w Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Artykuł dotyczy projektu opisującego proces technologiczny wytwarzania materiałów, a także cech konstrukcyjnych szytej i filcowanej średniowiecznej odzieży. Projekt został opracowany jako materiał dydaktyczny przeznaczony dla edukacji wczesnoszkolnej. W artykule przedstawiono także cele i założenia przyjęte przez autorów, a dotyczące realizacji zajęć technicznych w klasach I–III z jego wykorzystaniem. Poruszono również kwestię, jaką jest ciekawa i atrakcyjna forma prowadzenia zajęć edukacyjnych w nauczaniu początkowym, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć technicznych, które mogą już od najmłodszych lat rozbudzać w uczniach techniczną pasję. Dzięki rozwijaniu jej u tak młodych ludzi mamy okazję przygotować przyszłych techników i inżynierów, na których pracę i kompetencje zawodowe zapotrzebowanie wciąż rośnie w świecie tak prężnie rozwijającej się cywilizacji. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The aim of this article is to present a school project describing the technological process of manufacturing materials, as well as structural features of sewn and felted medieval clothing. The project has been developed as a didactic material for early childhood education. The article also deals with the objectives and assumptions adopted by the authors, and concerning the implementation of technical education in classes I-III with its use. The issue of an interesting and attractive form of conducting educational classes in initial education has been discussed in this research paper; with a particular emphasis on technical classes so that they could arouse technical passion among students from an early age. Thanks to such project, aimed at young learners, we have the opportunity to prepare future technicians and engineers, as illustrated by a growing demand for such professionals in the world of a rapidly developing civilization. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject technika średniowiecza pl_PL.UTF-8
dc.subject cechy konstrukcyjne pl_PL.UTF-8
dc.subject dydaktyka techniki pl_PL.UTF-8
dc.subject medieval technique pl_PL.UTF-8
dc.subject constructional features pl_PL.UTF-8
dc.subject technical education didactics pl_PL.UTF-8
dc.title Od wełny do stroju, czyli średniowieczna moda – propozycja rozwiązań metodycznych w klasach I–III pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative From Wool to Costume, or Medieval Fashion – a Proposal for Methodological Concepts in Early Education Classes I-III solution pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2019.4.47
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje