YouTube w edukacji polonistycznej. Rekonesans

Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Żółtowski, Dariusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł prezentuje możliwości wykorzystania YouTube’a na lekcjach języka polskiego. Autor przedstawia przegląd tematów, które można zastosować, by włączyć treści z YouTube’a w edukację polonistyczną.
The article presents the possibilities of using YouTube in Polish language lessons. The author presents an overview of topics that can be used to include YouTube content in Polish language education.
Opis
Słowa kluczowe
YouTube , edukacja polonistyczna , edukacja medialna , Polish language education , media literacy
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(30)/2019, s. 318–323