Motywy wyboru studiów przez studentów – sprawozdanie z badań pilotażowych

Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Czerwonka, Anna
Lib, Waldemar
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Rozważania ujęte w artykule dotyczą motywów wyboru uczelni oraz kierunku studiów przez absolwentów szkół średnich , a także wyobrażeń studentów na temat ich przyszłości na rynku pracy. Badania zostały przeprowadzone wśród studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego i Politechniki Rzeszowskiej w maju 2019 r. Dla porównania przedstawione zostały także wyniki badań przeprowadzone w tym zakresie w 2004 r. przez GUS. Pozwoliło to na porównanie motywów, jakimi kierowali się absolwenci szkół średnich w przeszłości i obecnie podczas wyboru kierunku studiów.
This article presents an analysis and discussion concerning secondary school students’ motives for their choice of the field and university as well as graduates’ ideas about their future on the labour market. This research was conducted among students of the University of Rzeszów and the Rzeszów University of Technology in May 2019. The Central Statistical Office 2004 research has also been presented and compared to determine the choice of students university field interest with the data collected in the current investigation.
Opis
Artykuł powstał przy użyciu platformy badawczej Pracowni Optymalizacji Transferu Wiedzy Laboratorium Zagadnień Społeczeństwa Informacyjnego w Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Słowa kluczowe
motywacja , motyw podjęcia studiów , uczelnia wyższa , motivation , students’ motive , university
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(30)/2019, s. 298–303