Repozytorium UR

Postępowanie logopedyczne w zespole Pradera-Williego – studium przypadku

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Stefaniak, Agnieszka
dc.date.accessioned 2020-03-13T08:09:48Z
dc.date.available 2020-03-13T08:09:48Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation red. Agnieszka Myszka, Katarzyna Ita Bieńkowska, Głos – Język – Komunikacja. Tom 6. Młodzi mają głos, s. 86–96 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7996-731-5
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5298
dc.description.abstract Zespół Pradera-Williego jest chorobą genetyczną, która ujawnia się zwykle w Europie z częstotliwością od 1 : 8000 do 1 : 45000 urodzeń. Zaburzenie ujawnia deficyty nie tylko w sferze ruchowej, ale również na płaszczyźnie językowej i komunikacyjnej. Celem artykułu jest zaprezentowanie studium przypadku dziecka z zespołem Pradera-Williego. Omówione tu zostały wybrane kwestie związane z dysfunkcjami występującymi u danej grupy dzieci oraz zaprezentowano propozycję kompleksowego modelu wsparcia logopedycznego dzieci z tym zespołem. Szczególną uwagę poświęcono celowości poszczególnych oddziaływań. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Prader-Willi syndrome is a genetic disorder, which usually occurs in Europe with the frequency of 1:8000 to 1:45000 of births. The disorder reflects deficits not only in movement but also in language and communication. The purpose of the article is to present a case study of a child with Prader-Willy disorder. It discusses the selected issues related to dysfunctions occurring in a specific group of children and puts forward a proposal of a comprehensive speech therapy support model for children suffering of the syndrome. Special attention has been devoted to the purposefulness of the particular actions. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject zespół Pradera-Williego pl_PL.UTF-8
dc.subject studium przypadku pl_PL.UTF-8
dc.subject postępowanie terapeutyczne pl_PL.UTF-8
dc.subject kompetencje językowe pl_PL.UTF-8
dc.subject kompetencje komunikacyjne pl_PL.UTF-8
dc.subject Prader-Willi syndrome pl_PL.UTF-8
dc.subject case study pl_PL.UTF-8
dc.subject therapeutic conduct pl_PL.UTF-8
dc.subject language competencies pl_PL.UTF-8
dc.subject communication competencies pl_PL.UTF-8
dc.title Postępowanie logopedyczne w zespole Pradera-Williego – studium przypadku pl_PL.UTF-8
dc.type bookPart pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/978-83-7996-731-5_6


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje