Repozytorium UR

Stosunek mieszkańców Rzeszowa do odnawialnych źródeł energii

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Krempa, Mariola
dc.contributor.author Korab, Izabela
dc.contributor.author Jacejko, Patryk
dc.contributor.author Mazur-Pączka, Anna
dc.date.accessioned 2020-01-27T09:45:21Z
dc.date.available 2020-01-27T09:45:21Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Polish Journal for Sustainable Development T. 23, cz. 2 (2019), 47–52 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2450-3746
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5199
dc.description.abstract W XXI wieku następuje rozwój i intensyfikacja gospodarki. Powoduje to zwiększenie wydobycia surowców kopalnych i przyczynia się do wdrażania nowych technologii. Wyczerpywanie surowców kopalnych prowadzi do zmniejszenia opłacalności inwestycji. Energia pozyskiwana z konwencjonalnych źródeł energii ma negatywny wpływ na środowisko naturalne. W wyniku spalania węgla do atmosfery dostają się duże ilości dwutlenku węgla i siarki, co powoduje nasilenie efektu cieplarnianego. Zaletą funkcjonowania odnawialnych źródeł energii jest ich mniejszy negatywny wpływ na środowisko. Wykorzystując energię wody, wiatru oraz słońca możemy w niekonwencjonalny sposób pozyskiwać energię, dzięki czemu chronimy środowisko i ratujemy dobrą kondycję ekosystemów, które nam pozostały. Wyniki badań wskazują na wzrastającą świadomość mieszkańców Rzeszowa w tym zakresie. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Over the years, we have been observing faster development of the economy. Its development drives the extraction of fossil raw materials and contributes to the implementation of new technologies. Resources are limited, which increases the cost of their extraction. The depletion of fossil raw materials leads to a reduction in the profitability of investments and entails high mining costs. Energy obtained from conventional energy sources has a negative impact on the natural environment. As a result of burning these raw materials, large amounts of carbon dioxide and sulfur get into the atmosphere, which intensifies the greenhouse effect. The advantage of operating renewable energy sources is their lower environmental impact. Using water, wind and sun, we can obtain energy in an unconventional way, thanks to which we protect the environment and save ecosystems that we have left. The research results indicate the growing awareness of the inhabitants of Rzeszow in this respect. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie pl_PL.UTF-8
dc.publisher Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject surowce kopalne pl_PL.UTF-8
dc.subject odnawialne źródła energii pl_PL.UTF-8
dc.subject mieszkańcy pl_PL.UTF-8
dc.subject Rzeszów pl_PL.UTF-8
dc.subject ankieta pl_PL.UTF-8
dc.subject fossil raw materials pl_PL.UTF-8
dc.subject renewable energy sources pl_PL.UTF-8
dc.subject residents pl_PL.UTF-8
dc.subject Rzeszow pl_PL.UTF-8
dc.subject survey pl_PL.UTF-8
dc.title Stosunek mieszkańców Rzeszowa do odnawialnych źródeł energii pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/pjsd.2019.23.2.5
dc.identifier.eissn 2451-2672


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje