Repozytorium UR

Zastosowanie programów cieniujących do modelowania odbicia rozproszonego

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Hermanowicz, Artur
dc.contributor.author Molga, Agnieszka
dc.date.accessioned 2020-01-16T15:20:13Z
dc.date.available 2020-01-16T15:20:13Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Dydaktyka Informatyki T. 14 (2019), s. 170–175 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2083-3156
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5156
dc.description.abstract W pracy przedstawiono wybrane problemy dotyczące generowania grafiki trójwymiarowej. Ukazany został problem modelowania oświetlenia, a w szczególności odbicia rozproszonego. Zademonstrowano możliwości, jakie daje wykorzystanie programów cieniujących w tym zakresie. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The paper presents selected problems related to the generation of three-dimensional graphics. The problem of modeling lighting, in particular diffuse reflection, has been presented. Demonstrations of the possibilities offered by the use of shading programs in this area have been demonstrated. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject programy cieniujące pl_PL.UTF-8
dc.subject odbicie rozproszone pl_PL.UTF-8
dc.subject OpenGL pl_PL.UTF-8
dc.subject grafika 3D pl_PL.UTF-8
dc.subject shading programs pl_PL.UTF-8
dc.subject diffuse reflection pl_PL.UTF-8
dc.subject OpenGL pl_PL.UTF-8
dc.subject 3D graphics pl_PL.UTF-8
dc.title Zastosowanie programów cieniujących do modelowania odbicia rozproszonego pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Application of shader programs for diffuse reflection modeling pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/di.2019.14.14
dc.identifier.eissn 2543-9847


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje