Repozytorium UR

Dziedzictwo etyczne Kazimierza Twardowskiego i jego współczesne znaczenie (z okazji 80. rocznicy śmierci)

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Skalets’ki, Mykhailo
dc.contributor.author Khvoynytska, Khrystyna
dc.date.accessioned 2020-01-15T09:08:38Z
dc.date.available 2020-01-15T09:08:38Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Galicja. Studia i materiały nr 5/2019, s. 219–231 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7996-742-1
dc.identifier.issn 2450-5854
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5129
dc.description.abstract Artykuł przedstawia poglądy K. Twardowskiego na naturę i pochodzenie moralności. Stwierdza, iż jako zwolennik etyki ewolucyjnej Twardowski argumentował, że nie istnieją żadne wrodzone normy moralne. Normy etyczne są produktem rozwoju ewolucyjnego, o czym świadczy ich względny i zmienny charakter. Dlatego, aby przekształcić etykę w pełną i kompletną naukę, należy ustalić uniwersalne normy moralne, które będą odgrywały rolę „praw etyki”. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article presents K. Twardowski’s views on the nature and origin of morality. As a supporter of evolutionary ethics, he states that here are no inborn moral norms. Ethical standards are a product of evolutionary development, as proven by their relative and changing nature. Consequently, to transform ethics into a complete science, it is necessary to establish universal moral norms that will play the role of “ethical laws”. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject altruizm pl_PL.UTF-8
dc.subject egoizm pl_PL.UTF-8
dc.subject moralność pl_PL.UTF-8
dc.subject ewolucja pl_PL.UTF-8
dc.subject etyka pl_PL.UTF-8
dc.subject etyka ewolucyjna pl_PL.UTF-8
dc.subject altruism pl_PL.UTF-8
dc.subject egoism pl_PL.UTF-8
dc.subject morality pl_PL.UTF-8
dc.subject evolution pl_PL.UTF-8
dc.subject ethics pl_PL.UTF-8
dc.subject evolutionary ethiics pl_PL.UTF-8
dc.title Dziedzictwo etyczne Kazimierza Twardowskiego i jego współczesne znaczenie (z okazji 80. rocznicy śmierci) pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/galisim.2019.5.14


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje