Repozytorium UR

Ustawodawstwo Konstantyna Wielkiego dotyczące przeprowadzania i oceny dowodów

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Zalewski, Bartosz
dc.date.accessioned 2019-12-23T11:23:58Z
dc.date.available 2019-12-23T11:23:58Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 24/2019, s. 206–217 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1643-0484
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5110
dc.description.abstract Celem prezentowanego opracowania jest zwięzłe zaprezentowanie i omówienie ustawodawstwa cesarza Konstantyna Wielkiego, dotyczącego kwestii dowodowych. Pomimo że było ono stosunkowo nieliczne, to zachowało istotne znaczenie historyczne, zwłaszcza w zakresie kwestii związanych z oceną zeznań świadków. Stało się podstawą do sformułowania zasady testis unus, testis nullus. Było również źródłem inspiracji dla wykształcenia się w wiekach późniejszych tzw. legalnej teorii dowodowej. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The aim of this paper is to briefly present and discuss the legislation of the Emperor Constantine the Great regarding the issue of evidences. Although it was relatively small, it retained significant historical significance, especially regarding issues related to the assessment of witnesses' testimonies. It became the basis for formulating the principle testis unus, testis nullus. It was also a source of inspiration for the emergence in later centuries of the so-called legal concept of evidence. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject dowód pl_PL.UTF-8
dc.subject proces rzymski pl_PL.UTF-8
dc.subject Konstantyn Wielki pl_PL.UTF-8
dc.subject evidence pl_PL.UTF-8
dc.subject Roman process pl_PL.UTF-8
dc.subject Constantine the Great pl_PL.UTF-8
dc.title Ustawodawstwo Konstantyna Wielkiego dotyczące przeprowadzania i oceny dowodów pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/znurprawo.2019.24.14


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje