Repozytorium UR

Pokrzywdzony jako źródło dowodowe w postępowaniu karnym

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Czarnecki, Paweł
dc.date.accessioned 2019-12-23T09:02:36Z
dc.date.available 2019-12-23T09:02:36Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 24/2019, s. 26–40 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1643-0484
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5098
dc.description.abstract Celem artykułu jest poddanie pod dyskusję postulatu wzmocnienia pozycji pokrzywdzonego w postępowaniu karnym z równoczesnym poszanowaniem jego godności. Wychodząc od pozycji pokrzywdzonego i zasady poszanowania jego godności, przedstawiono rolę pokrzywdzonego, ale wyłącznie jako źródła dowodu w postępowaniu karnym, pomijając jego szczegółowe uprawnienia jako strony postępowania karnego. Tezą artykułu jest niewystarczająca ochrona praw pokrzywdzonego jako osobowego źródła dowodowego z perspektywy obowiązującej zasady ochrony praw pokrzywdzonego. Autor omawia przesłuchanie pokrzywdzonego dorosłego, przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego, oględziny pokrzywdzonego i czynności z jego udziałem. W konkluzjach proponuje wprowadzenie do przepisów Kodeksu postępowania karnego obowiązku wyrażenia zgody przez pokrzywdzonego na poddanie się czynnościom dowodowym i dodanie zakazu przesłuchania świadków, którzy nie ukończyli 7. roku życia. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article discusses the postulate of increasing the victim's significance in criminal proceedings, with particular regard to the principle of respect for their dignity. At the outset, the rights and duties of the aggrieved party and the concept of source of evidence in criminal proceedings were presented. The author pointed out that the aggrieved party is only the source of information in criminal proceedings. The purpose of the article is to indicate that in a Polish criminal trial the aggrieved party does not have sufficient protection of their rights. The author presents a procedure for interrogating an adult victim and witness, interviewing a minor victim and activities involving their participation. In the final conclusions, he proposes that the provisions of the Code of Criminal Procedure should introduce an obligation to obtain consent to carry out acts of evidence involving the aggrieved party and to add a ban on the hearing of witnesses who are under 7 years old. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject pokrzywdzony pl_PL.UTF-8
dc.subject prawa i obowiązki pokrzywdzonego pl_PL.UTF-8
dc.subject dowód pl_PL.UTF-8
dc.subject źródło dowodu pl_PL.UTF-8
dc.subject świadek pl_PL.UTF-8
dc.subject przesłuchanie pl_PL.UTF-8
dc.subject zasada ochrony godności pokrzywdzonego pl_PL.UTF-8
dc.subject victim pl_PL.UTF-8
dc.subject rights and duties of the aggrieved party pl_PL.UTF-8
dc.subject evidence, source of proof pl_PL.UTF-8
dc.subject witness pl_PL.UTF-8
dc.subject interrogation pl_PL.UTF-8
dc.subject principle respect for the dignity of the victim pl_PL.UTF-8
dc.title Pokrzywdzony jako źródło dowodowe w postępowaniu karnym pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/znurprawo.2019.24.2


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje