Repozytorium UR

Analiza pojęcia i klasyfikacji emocji z punktu widzenia procesów uczenia się

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Walat, Wojciech
dc.contributor.author Warchoł, Tomasz
dc.date.accessioned 2019-10-23T09:08:26Z
dc.date.available 2019-10-23T09:08:26Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(29)/2019, s. 80–85 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5007
dc.description.abstract W artykule na podstawie teoretycznej analizy przeprowadzonej w oparciu o procesy uczenia się wybrano właściwą kodyfikację pojęcia emocje i wskazano najbardziej dopasowaną do tych procesów ich klasyfikację. Artykuł podkreśla również ważność problematyki emocji w procesie uczenia się na podstawie wyników aktualnie prowadzonych badań. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article based on a theoretical analysis providedon the learning processes, the right codification of the concept of emotion was selected and the theory of their division best suited to the learning process was indicated. The article also emphasizes the importance of the issue of emotions in the learning process based on the results of contemporary research. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject emocje pl_PL.UTF-8
dc.subject teoria emocji pl_PL.UTF-8
dc.subject aktywność emocjonalna pl_PL.UTF-8
dc.subject uczenie się pl_PL.UTF-8
dc.subject theory of emotions pl_PL.UTF-8
dc.subject emotional activity pl_PL.UTF-8
dc.subject emotions pl_PL.UTF-8
dc.subject learning pl_PL.UTF-8
dc.title Analiza pojęcia i klasyfikacji emocji z punktu widzenia procesów uczenia się pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Analysis of the Concept and Classification of Emotions from the Point of View of Learning Processes pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2019.3.11
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje