Repozytorium UR

Zasady finansowania placówek oświatowych w świetle obowiązujących przepisów prawa

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Włodarska-Zoła, Lidia
dc.date.accessioned 2019-10-23T08:47:32Z
dc.date.available 2019-10-23T08:47:32Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(29)/2019, s. 68–73 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/5005
dc.description.abstract W niniejszym artykule na podstawie analizy aktów prawnych i przeglądu literatury przedstawiono rozwiązania legislacyjne w zakresie tworzenia i prowadzenia placówek oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce. W dalszej części publikacji omówiono funkcjonowanie systemu finansowania zadań oświatowych, akcentując rolę części oświatowej subwencji ogólnej i prezentując mechanizm jej podziału w świetle aktualnych regulacji prawnych. Opracowanie zamyka podsumowanie. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract This article discusses the legislative solutions regarding the setting up and running of educational institutions by local government units in Poland, based on the analysis of legal acts and available literature. The further part of the publication concerns the operation of the system of financing educational tasks, with the emphasis on the role of the educational part of the general subsidy, as well as presents the mechanism of the subsidy’s division in the light of current legal regulations. The publication concludes with the summary of key points. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject oświata pl_PL.UTF-8
dc.subject zadania oświatowe pl_PL.UTF-8
dc.subject finansowanie pl_PL.UTF-8
dc.subject placówki oświatowe pl_PL.UTF-8
dc.subject education pl_PL.UTF-8
dc.subject educational tasks pl_PL.UTF-8
dc.subject financing pl_PL.UTF-8
dc.subject educational institutions pl_PL.UTF-8
dc.title Zasady finansowania placówek oświatowych w świetle obowiązujących przepisów prawa pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative The Rules of Financing Educational Institutions in the View of Current Regulations pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2019.3.9
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje