Repozytorium UR

Zagrożenia zrównoważonego rozwoju dyrektora polskiej szkoły

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Zaborniak, Marlena
dc.date.accessioned 2019-10-21T13:06:55Z
dc.date.available 2019-10-21T13:06:55Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(29)/2019, s. 27–32 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4999
dc.description.abstract W artykule przedstawiono istotę zrównoważonego rozwoju oraz osiem współczesnych zagrożeń zrównoważonego rozwoju edukacji w odniesieniu do dyrektorów polskich szkół. We wnioskach natomiast wskazano na niebywałą rolę dyrektorów polskich szkół w rozwoju świadomości obecnych oraz przyszłych pokoleń na temat zrównoważonego rozwoju w bardzo zmiennym zglobalizowanym świecie. Artykuł skłania do refleksji nad „naszą wspólną przyszłością”. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article presents an essence of Sustainable Development along with eight typical threats to its application in Education and with reference to head teachers in Polish schools. In the conclusions it has been pointed out how crucial their role is in creating awareness among current and future generations – about Sustainable Development in very unstable, globalized world. The article encourages to reflect on “Our Common Future”. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject zrównoważony rozwój pl_PL.UTF-8
dc.subject zrównoważony rozwój edukacyjny pl_PL.UTF-8
dc.subject przywództwo edukacyjne pl_PL.UTF-8
dc.subject dzielenie się przywództwem pl_PL.UTF-8
dc.subject gospodarka pl_PL.UTF-8
dc.subject środowisko pl_PL.UTF-8
dc.subject społeczeństwo pl_PL.UTF-8
dc.subject edukacja pl_PL.UTF-8
dc.subject dyrektor szkoły pl_PL.UTF-8
dc.subject sustainable development pl_PL.UTF-8
dc.subject sustainable educational development pl_PL.UTF-8
dc.subject educational leadership pl_PL.UTF-8
dc.subject leadership sharing pl_PL.UTF-8
dc.subject economy pl_PL.UTF-8
dc.subject environment pl_PL.UTF-8
dc.subject society pl_PL.UTF-8
dc.subject education pl_PL.UTF-8
dc.subject school head pl_PL.UTF-8
dc.subject head teacher pl_PL.UTF-8
dc.subject school director pl_PL.UTF-8
dc.subject principal pl_PL.UTF-8
dc.subject headmaster pl_PL.UTF-8
dc.title Zagrożenia zrównoważonego rozwoju dyrektora polskiej szkoły pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Threats to Sustainable Development of Head Teacher in Polish School pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2019.3.3
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje