Repozytorium UR

Moralny spór o genetyczne ulepszanie człowieka

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Cynk, Karolina
dc.date.accessioned 2014-08-27T11:21:19Z
dc.date.available 2014-08-27T11:21:19Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.isbn 978-83-7667-137-6
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/492
dc.description pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract W ostatnich latach coraz śmielej podejmuje się próby ingerowania w ludzki genom w celu leczenia ciężkich schorzeń genetycznych. Przyzwolenie na takie działania może jednak stanowić zachętę do modyfikowania ludzkich genów bez jakiegokolwiek uzasadnienia medycznego, a jedynie w celu ulepszania człowieka. Tego rodzaju ingerencja w ludzki materiał genetyczny niewątpliwie wiąże się z dylematami natury moralnej, które szczegółowo zostały opisane w artykule. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Ulepszanie genetyczne człowieka może nastąpić w wyniku: somatycznej terapii genowej bądź modyfikacji komórek linii zarodkowej. Z tymi dwoma sposobami modyfikacji ludzkich genów wiążą się różne konsekwencje społeczne i oceny moralne.
dc.description.sponsorship Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - działanie 4.2. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject natura ludzka pl_PL.UTF-8
dc.subject ludzki genom pl_PL.UTF-8
dc.subject inżynieria genetyczna pl_PL.UTF-8
dc.subject bioetyka pl_PL.UTF-8
dc.subject człowieczeństwo pl_PL.UTF-8
dc.subject dzieci na zamówienie pl_PL.UTF-8
dc.title Moralny spór o genetyczne ulepszanie człowieka pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje