Moralny spór o genetyczne ulepszanie człowieka

Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Cynk, Karolina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W ostatnich latach coraz śmielej podejmuje się próby ingerowania w ludzki genom w celu leczenia ciężkich schorzeń genetycznych. Przyzwolenie na takie działania może jednak stanowić zachętę do modyfikowania ludzkich genów bez jakiegokolwiek uzasadnienia medycznego, a jedynie w celu ulepszania człowieka. Tego rodzaju ingerencja w ludzki materiał genetyczny niewątpliwie wiąże się z dylematami natury moralnej, które szczegółowo zostały opisane w artykule.
Ulepszanie genetyczne człowieka może nastąpić w wyniku: somatycznej terapii genowej bądź modyfikacji komórek linii zarodkowej. Z tymi dwoma sposobami modyfikacji ludzkich genów wiążą się różne konsekwencje społeczne i oceny moralne.
Opis
Słowa kluczowe
natura ludzka , ludzki genom , inżynieria genetyczna , bioetyka , człowieczeństwo , dzieci na zamówienie
Cytowanie