Repozytorium UR

Wpływ prestymulacji wolnozmiennym polem magnetycznym i nawożenia pogłównego algami Ascophyllum nodosum na plon i cechy jakościowe owsa Avena sativa L.

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Drygaś, Barbara
dc.date.accessioned 2019-07-02T08:44:51Z
dc.date.available 2019-07-02T08:44:51Z
dc.date.issued 2019-07-11
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4750
dc.description Promotor: prof. dr hab. Czesław Puchalski, 133 s. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract W pracy zaprezentowano wyniki 3-letniego ścisłego doświadczenia polowego przeprowadzonego na owsie (Avena sativa) odmiany Bingo. Badania przeprowadzono na glebie ciężkiej brunatnej wytworzonej z lessu, o składzie granulometrycznym pyłu ilastego. Była to gleba średnia klasy bonitacyjnej III a. Doświadczenie założono w układzie split – block, w 4 powtórzeniach wprowadzając dwa czynniki: (I) nawożenie biomasą alg (Ascophyllum nodosum) oraz (II) przedsiewna stymulacja wolnozmiennym polem magnetycznym (50 mT) na trzech poziomach. Testowano wpływ czynników doświadczenia na plon owsa oraz jego strukturę, jak również skład organiczny i mineralny ziarna wraz ze zmianami jakościowymi. Przyjęto założenie, że czynniki te wpłyną korzystnie na plon oraz elementy plonowania owsa (Avena sativa L.) a także doprowadzą do zmian jakościowych w ziarnie. Udowodniono korzystne oddziaływanie nawożenia algami na plon owsa, m. in. przez poprawę takich parametrów jak liczba i masa ziaren, natomiast nie stwierdzono korzystnego wpływu działania przedsiewnej stymulacji materiału siewnego polem magnetycznym na ten parametr w warunkach doświadczenia polowego. Na plon i skład chemiczny ziarna owsa istotnie oddziaływały również zróżnicowane warunki pogodowe. Nawożenie biomasą alg powodowało istotne obniżenie zawartości białka ogólnego oraz popiołu w ziarnie owsa. Stwierdzono również obniżenie zawartości wapnia i żelaza w ziarnie owsa pod wpływem aplikowanej dawki alg. Ponadto, nawożenie algami wpłynęło na zwiększenie zawartości sodu i molibdenu w ziarnie owsa. Przedsiewna stymulacja polem magnetycznym wpłynęła na zwiększenie zawartości miedzi w ziarnie. Nawożenie algami doprowadziło do zwiększenia zawartości składników skrobi, tj. amyloz i amylopektyn w ziarnie owsa. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The thesis presents the results of a three-year strict field experiment carried out on the 'Bingo' oat (Avena sativa L.). The research was performed on a heavy brown soil formed from loess, with a granulometric composition of clay dust, which belongs to the soil quality classification III a. The experiment was carried out using a split-block system in 4 replications, by introducing two factors: (I) fertilization with algae biomass (Ascophyllum nodosum) and (II) pre-sowing stimulation with three doses of a slow-changing magnetic field (50 mT). The influence of experimental factors on crop and its structure, organic and mineral composition of grains, and qualitative changes were all tested. It was expected that these factors would have positive effects on the oat (Avena sativa L.) crop and its structural elements, and that they would induce qualitative changes in the grain as well. The beneficial effects of fertilization with algae on oat crop were observed, among other things, by the improvement of parameters, such as the quantity and weight of grains, while the beneficial effects of pre-sowing seed stimulation with a magnetic field on these parameters were irrelevant under field experiment conditions. Moreover, the crop and chemical composition of oat grains were significantly modified by varied weather conditions. Fertilizing with algae lead to a significant reduction in the total protein and ash content in the grains, which accumulated with the increase of the dose. It was also found that the contents of calcium and iron in the oat grains decreased as a result of the amount of algae applied. In addition, fertilization with algae can enhance the contents of sodium and molybdenum in oat grains. Pre-sowing stimulation with a magnetic field may in turn lead to an increase in the content of copper in oat grains. Likewise, fertilization with algae increased the contents of amyloses and amylopectins in the grains. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject Ascophyllum nodosum pl_PL.UTF-8
dc.subject owies pl_PL.UTF-8
dc.subject pole magnetyczne pl_PL.UTF-8
dc.subject oat pl_PL.UTF-8
dc.subject magnetic field pl_PL.UTF-8
dc.title Wpływ prestymulacji wolnozmiennym polem magnetycznym i nawożenia pogłównego algami Ascophyllum nodosum na plon i cechy jakościowe owsa Avena sativa L. pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative The influence of pre-sowing slow-changing with magnetic field and fertilization by Ascophyllum nodosum algae on yield and quality features of oat Avena sativa L. pl_PL.UTF-8
dc.type doctoralThesis pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje