Portret Wiktora Zbyszewskiego w kompozycji Jana Czubskiego – przypomnienie sylwetki rzeszowskiego patrioty

Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Pięta-Kowalik, Sybilla
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
This paper describes Rzeszów between XIX and XX century. It presents Jan Czubski, a composer working in this city before the war, as well as his work regarding Wiktor Zbyszewski – a local patriot who had a great involvement in Rzeszów’s stride forward. The article concentrates on words in the work as well as axiology concerning residents’ attitudes toward local cultural activities.
Opis
Słowa kluczowe
Rzeszów , Wiktor Zbyszewski , Jan Czubski , local patriot , music
Cytowanie
Dydaktyka Polonistyczna, nr 4(13)2018, s. 74–81