Repozytorium UR

Wstępne badania nad wermikompostowaniem odpadów topinamburu (Helianthus tuberosus L.)

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Garczyńska, Mariola
dc.contributor.author Krempa, Mariola
dc.date.accessioned 2019-06-27T07:28:45Z
dc.date.available 2019-06-27T07:28:45Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Polish Journal for Sustainable Development T. 22, cz. 2 (2018), s. 19–26 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2450-3746
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4696
dc.description.abstract Zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii wzrasta. Wynika to ze względów środowiskowych, obawy przed wyczerpaniem zasobów paliw kopalnych oraz polskich i unijnych uwarunkowań prawnych. Przykładem rośliny uprawianej na biomasę jest słonecznik bulwiasty (Helianthus tuberosus L.), potocznie nazywany topinamburem. Obok znaczenia energetycznego, ma on także wiele innych zastosowań, po których funkcjonowaniu mogą pojawić się w środowisku odpady organiczne. Celem pracy było określenie wybranych cech procesu wermikompostowania resztek topinamburu. Z udziałem dżdżownic Dendrobaena veneta wermikompostowano resztki topinamburu i resztki topinamburu zmieszane z obornikiem bydlęcym. Określono cechy uzyskanych wermikompostów. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract An interest in renewable energy sources is increasing. This is mainly for environmental reasons, anxiety about exhaustion of fossil fuel resources, as well as Polish and EU legal conditions. An example of plant grown for biomass is Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.), commonly known as topinambur. Apart from its energetic values, it has a wide range of other applications, on using which, some organic waste may appear in the environment. The objective of the work was to determine the selected properties of vermicomposting process of topinambur. Topinambur residues, as well as topinambur residues mixed with cattle manure were vermicomposted together with the participation of Dendrobaena veneta earthworms. The characteristics of the obtained vermicomposts were determined. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie pl_PL.UTF-8
dc.publisher Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject topinambur pl_PL.UTF-8
dc.subject odpady pl_PL.UTF-8
dc.subject dżdżownice pl_PL.UTF-8
dc.subject wermikompostowanie pl_PL.UTF-8
dc.subject wermikompost pl_PL.UTF-8
dc.subject earthworms pl_PL.UTF-8
dc.subject Dendrobaena veneta Rosa 1893 pl_PL.UTF-8
dc.subject Jerusalem artichoke pl_PL.UTF-8
dc.subject vermiculture pl_PL.UTF-8
dc.subject vermicomposting pl_PL.UTF-8
dc.title Wstępne badania nad wermikompostowaniem odpadów topinamburu (Helianthus tuberosus L.) pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/pjsd.2018.22.2.2
dc.identifier.eissn 2451-2672


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje