Repozytorium UR

Ownership transformation in Poland after 1990. Blows and shadows in a theoretical and practical context

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Woźniak, Michał Gabriel
dc.date.accessioned 2019-06-04T10:10:46Z
dc.date.available 2019-06-04T10:10:46Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 57(1)/2019, s. 81–106 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4637
dc.description.abstract This paper deals with transformation of ownership relations in Poland after 1990. Privatization is described here as a complicated economic, political and social process and the basis of efficient markets. The author presents the theoretical justification for privatization. The issues of effective investor, exclusivity, voluntary transferability of property rights and conditions of the capital market functioning related to property relations are discussed here. Along with the analysis of the policy and the course of privatization in Poland, the author presents the effects, economic and social defects of these processes and recommends subordinating the elimination of the technological gap to the challenges of privatization. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Artykuł podejmuje zagadnienie transformacji stosunków własnościowych w Polsce po 1990 roku. Prywatyzacja jest tu opisywana jako skomplikowany proces ekonomiczny, polityczny i społeczny oraz podstawa sprawnych rynków. Autor przedstawia teoretyczne uzasadnienie prywatyzacji. Eksponowane są tu kwestie efektywnego inwestora, wyłączności, dobrowolnej transferowalności praw własności oraz uwarunkowania funkcjonowania rynku kapitałowego związane ze stosunkami własnościowymi. Na tle analizy polityki i przebiegu prywatyzacji w Polsce autor przedstawia efekty, defekty ekonomiczne i społeczne tych procesów oraz zaleca podporządkowanie jej wyzwaniu eliminacji luki technologicznej. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject Polish economy pl_PL.UTF-8
dc.subject economic policy pl_PL.UTF-8
dc.subject privatisation pl_PL.UTF-8
dc.subject transformation pl_PL.UTF-8
dc.subject gospodarka Polski pl_PL.UTF-8
dc.subject polityka gospodarcza pl_PL.UTF-8
dc.subject prywatyzacja pl_PL.UTF-8
dc.subject transformacja pl_PL.UTF-8
dc.title Ownership transformation in Poland after 1990. Blows and shadows in a theoretical and practical context pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2019.1.6


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje