Repozytorium UR

Vklad do katastra nehnuteľností Slovenskej republiky (návrh na vklad)

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Sudzina, Milan
dc.date.accessioned 2019-05-07T10:06:39Z
dc.date.available 2019-05-07T10:06:39Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 23/2018, s. 253–265 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1643-0484
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4611
dc.description.abstract Autor w artykule „Wpis do rejestru nieruchomości Republiki Słowackiej (wpis prawa)” analizuje kwestię wpisania praw do rejestru nieruchomości poprzez instytucję wpisania w sytuacji, kiedy prawa do nieruchomości powstały, zostały zmienione lub wygasły na podstawie umowy. Celem niniejszego artykułu jest analiza przepisów prawa materialnego i proceduralnego pozostających w związku z rejestracją nieruchomości w rejestrze gruntów oraz działań w tym zakresie podejmowanych przez sądy powszechne i organy katastralne. Artykuł zawiera również pokrewne propozycje de lege ferenda. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Author in the article entitled “Insert to the Cadastre of real estates of the Slovak republic (proposal for insert)” analyses the issue of entering the rights to the Cadastre of real estates through the institution of insert if rights to real estates originated, changed or expired on the bases of a contract. The article pays attention to the substantive and procedural data and annexes of the proposal for insert. The aim of this paper is through the analytical method to deal with the registration of the real estate relationship by insert, analysis of the legislation in the field of cadastre of real estates and decision-making activities of general courts and cadastral authorities. The article also includes related proposals de lege ferenda. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso slk pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject rejestr nieruchomości pl_PL.UTF-8
dc.subject Republika Słowacka pl_PL.UTF-8
dc.subject wpisanie prawa pl_PL.UTF-8
dc.subject umowa pl_PL.UTF-8
dc.subject the Cadastre of real estates pl_PL.UTF-8
dc.subject the Slovak republic pl_PL.UTF-8
dc.subject proposal for insert pl_PL.UTF-8
dc.title Vklad do katastra nehnuteľností Slovenskej republiky (návrh na vklad) pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/znurprawo.2018.23.19


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje