Repozytorium UR

Znowelizowana ustawa o grach hazardowych w świetle prawa unii europejskiej

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Grusza, Justyna
dc.date.accessioned 2019-05-07T08:18:40Z
dc.date.available 2019-05-07T08:18:40Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 23/2018, s. 132–146 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1643-0484
dc.identifier.issn 1730-3508
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4602
dc.description.abstract W artykule podjęto tematykę zgodności znowelizowanej ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych z prawem Unii Europejskiej. Opisano regulacje na poziomie Wspólnoty dotyczące tematyki hazardu. Pokrótce przedstawiono najważniejsze zmiany, jakie przyniosła nowelizacja ustawy o grach hazardowych. Następnie dokonano analizy najnowszego orzecznictwa TSUE, które nawiązuje do wprowadzenia monopolu państwa w branży hazardowej w kontekście zgodności z prawem Unii Europejskiej. Z orzecznictwa wynika, że nie jest wskazane ustanowienie całkowitej swobody w branży hazardowej, bowiem hazard niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw. Jednak każde ograniczenie musi mieć swoje uzasadnienie, środki użyte do osiągnięcia celu muszą być proporcjonalne, zaś przepisy przejrzyste i niedyskryminujące. Przedstawiono rozwiązania prawne dotyczące hazardu w innych krajach Unii Europejskiej. Efekt rozważań to ocena, czy obecnie obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej regulacje dotyczące hazardu spełniają te kryteria. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The scope of the article is the analysis of the amended Polish Gambling Act of November 19, 2009 and its compliance with the law of the European Union. The article elaborates on the statutory framework on gambling on the EU level, as well as the most important changes in the Polish law. The author refers to the latest case law of the Court of Justice of the European Union in an attempt to analyze the link between state monopoly in the context of gambling and compliance with EU law. The article tackles the issue whether the current gambling regulations in Poland meet the criteria set out by the EU. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject hazard pl_PL.UTF-8
dc.subject prawo Unii Europejskiej pl_PL.UTF-8
dc.subject swoboda przedsiębiorczości pl_PL.UTF-8
dc.subject swoboda przepływu usług pl_PL.UTF-8
dc.subject monopol Państwa pl_PL.UTF-8
dc.subject koncesje i zezwolenia pl_PL.UTF-8
dc.subject urządzanie gier pl_PL.UTF-8
dc.subject gambling pl_PL.UTF-8
dc.subject European Union law pl_PL.UTF-8
dc.subject freedom of establishment pl_PL.UTF-8
dc.subject freedom to provide services pl_PL.UTF-8
dc.subject state monopoly pl_PL.UTF-8
dc.subject concessions and permits pl_PL.UTF-8
dc.subject organizing games pl_PL.UTF-8
dc.title Znowelizowana ustawa o grach hazardowych w świetle prawa unii europejskiej pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/znurprawo.2018.23.10


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje