Problematyka odpowiedzialności zawodowej personelu medycznego – wybrane aspekty

Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Paśkiewicz, Joanna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W niniejszym artykule podjęto próbę analizy zakresu pojęciowego zwrotu „personel medyczny” w aspekcie potrzeby regulowania ustawowo pozostałych zawodów związanych z medycyną. Wskazano także na jeden z obowiązków, jakie wiążą się z przynależnością do samorządu zawodowego, tj. uiszczanie składki samorządowej. Przedstawiono również problematykę określoności przewinienia zawodowego polegającego na niepłaceniu składki samorządowej oraz porównano istniejące w tym zakresie regulacje ustawowe.
This article attempts to analyze the conceptual scope of the term “medical staff” in the aspect of the need to regulate other professions related to medicine. It also indicates one of the duties associated with belonging to the professional self-government, i.e. the payment of self-government contributions. The problem of the specificity of professional misconduct consisting in the non-payment of the self-government fee was also presented, as well as the statutory regulations in this area were compared.
Opis
Słowa kluczowe
personel medyczny , samorząd , składka członkowska , przewinienie zawodowe , zawód medyczny , medical staff , local government , membership fee , professional misconduct , medical profession
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 23/2018, s. 80–94