Janowi Malczewskiemu w dowód serdecznej pamięci i głębokiego uszanowania

Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Janowski, Mieczysław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
UR Journal of Humanities and Social Sciences nr 4(9)/2018, s. 118–122