Repozytorium UR

Bazy danych w opracowywaniu galicyjskich ksiąg metrykalnych

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ziobro, Wojciech
dc.contributor.author Waśko, Radosław
dc.date.accessioned 2019-04-02T11:49:46Z
dc.date.available 2019-04-02T11:49:46Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Galicja. Studia i materiały nr 4/2018, s. 289–304 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7996-618-9
dc.identifier.issn 2450-5854
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4470
dc.description.abstract W artykule poruszone zostały kwestie związane z dostępnością, rozproszeniem i stanem zachowania galicyjskich ksiąg metrykalnych, które – wydawać by się mogło – stanowią obecnie główny problem, z jakim zetknąć się może badacz chcący zająć się tym źródłem. Nie bez znaczenia jest również masowy charakter metrykaliów, co z jednej strony stanowi o ich walorze, z drugiej zaś utrudnia pełne wykorzystanie potencjału informacyjnego. To właśnie tej kwestii poświęcona została dalsza część artykułu, gdzie autorzy przedstawiają własną propozycję zmierzenia się z tym problemem, prezentując przygotowany przez siebie zbiór gotowych baz danych „Galicyjskie księgi metrykalne”, który poprzez zaprojektowane formularze, gotowe kwerendy i szereg ułatwiających pracę funkcji ma za zadanie usprawnić i przyśpieszyć badania nad naturalnym ruchem ludności prowadzone z wykorzystaniem tego cieszącego się dużym zainteresowaniem źródła. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article deals with issues related to the availability, dispersion and condition of Galician birth records, which, seemingly, constitute at present the major problem faced by a scholar doing research on this matter. An important factor seems to be also the abundance of records, which, on the one hand, confirms their value, on the other, impedes the full utilisation of their informational potential. This very issue is described in the following part of the article, where the authors present their own proposition how to face the problem, by offering a ready-made database, prepared by themselves (“Galician birth records”). Such records may facilitate and accelerate the research on the natural flow of population performed by means of this highly interesting source, thanks to the designed forms and a series of enhancing functions. pl_PL.UTF-8
dc.description.sponsorship Niniejszy artykuł powstał w ramach realizacji projektu badawczego nr IH-18/2018/508 „Galicyjskie księgi metrykalne”, finansowanego z dotacji celowej (tzw. 508) MNiSW, służącej rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Opisywane oprogramowanie dostępne jest na stronie: www.galicja.ur.edu.pl. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject Galicja pl_PL.UTF-8
dc.subject księgi metrykalne pl_PL.UTF-8
dc.subject bazy danych pl_PL.UTF-8
dc.subject Galicia pl_PL.UTF-8
dc.subject birth records pl_PL.UTF-8
dc.subject databases pl_PL.UTF-8
dc.title Bazy danych w opracowywaniu galicyjskich ksiąg metrykalnych pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/galisim.2018.4.14


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje