Features of forming of business environment in Ukraine

Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Yasinovska, Iryna
Myshchyshyn, Ivanna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące kształtowania środowiska biznesowego na Ukrainie. Zidentyfikowano podstawowe problemy związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw (m.in. postrzeganie korupcji, wolność gospodarcza, konkurencyjność), co pozwoliło zaproponować różne sposoby i warunki poprawy klimatu inwestycyjnego i bardziej przyjaznego otoczenia zewnętrznego dla przedsiębiorstw działających na Ukrainie.
Opis
Słowa kluczowe
biznes , otoczenie , rozwój , Ukraina
Cytowanie
Przedsiębiorstwo i region z. 10/2018, s. 7–15