Repozytorium UR

Repozytorium instytucjonalne jako nowa forma komunikacji społecznej

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Mikołajuk, Lidia
dc.date.accessioned 2014-07-11T08:19:29Z
dc.date.available 2014-07-11T08:19:29Z
dc.date.issued 2014-07-11
dc.identifier.issn 2084-9338
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/422
dc.description.abstract W artykule opisano etapy budowy i rozwoju Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego jako jednego ze sposobów komunikacji naukowej. Wymieniono korzyści płynące z funkcjonowania otwartych platform naukowych. Zasygnalizowano popularyzację idei Open Access w środowisku łódzkich naukowców. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The paper describes the stages of formation and development of the Repository of Lodz University as a means of scholarly communication. The benefits of the existing open scientific platforms are listed here. The idea of promoting Open Access in the community Lodz is also signalled. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject komunikacja naukowa pl_PL.UTF-8
dc.subject otwarta nauka pl_PL.UTF-8
dc.subject repozytorium instytucjonalne pl_PL.UTF-8
dc.subject institutional repository pl_PL.UTF-8
dc.subject Open Access pl_PL.UTF-8
dc.subject scholarly communication pl_PL.UTF-8
dc.title Repozytorium instytucjonalne jako nowa forma komunikacji społecznej pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Institutional repository as a new form of scholarly communication pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje