Repozytorium UR

Od książki 1.0 do książki 2.0 – próba usystematyzowania terminologii

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kotuła, Sebastian D.
dc.date.accessioned 2014-07-11T06:49:03Z
dc.date.available 2014-07-11T06:49:03Z
dc.date.issued 2014-07-11
dc.identifier.issn 2084-9338
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/418
dc.description.abstract W artykule przybliżono znaczenia określeń (terminów, quasi terminów) referujących nowe, cyfrowe postacie książki: książka elektroniczna (e-book, e-książka, książka cyfrowa), książka ładowalna, książka hipertekstowa, książka interaktywna, książka multimedialna, książka konwergencyjna, książka wirtualna, książka wizualna, książka online, książka internetowa, książka webowa, książka adnotowana oraz książka sieciowa. Następnie, odwołując się do cech charakterystycznych modeli Internetu Web 1.0, Web 1.5 i Web 2.0, poprzez analogię przedstawiono propozycję typologii postaci książki. Wydzielono trzy kategorie: książka 1.0, książka 1.5 i książka 2.0, do których zakwalifikowano wymienione powyżej określenia denotujące książki, co pozwoliło uporządkować zaprezentowaną terminologię. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article discusses the meaning of terms (quasi terms) that relate to new digital forms of books. Among them can be found: electronic book (e-book, ebook, digital book), downloadable book, hypertext book, interactive book, multimedia book, convergence book, virtual book, visual book, online book, internet book, web book, annotated book and networked book. Then, referring to the characteristics of the Internet models Web 1.0, Web 1.5 and Web 2.0, by analogy, the article proposed a typology of digital forms of books, in which three categories were separated: book 1.0, book 1.5 and book 2.0. The newly created typology was then characterized. The analysis showed that all the above-mentioned terms comprised these categories. Within the introduced typology it was possible to sort out the presented terminology. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject cyfrowe postacie książki pl_PL.UTF-8
dc.subject nowe postacie książki pl_PL.UTF-8
dc.subject systematyka pl_PL.UTF-8
dc.subject terminologia pl_PL.UTF-8
dc.subject digital forms of books pl_PL.UTF-8
dc.subject new forms of books pl_PL.UTF-8
dc.subject systematics pl_PL.UTF-8
dc.subject terminology pl_PL.UTF-8
dc.title Od książki 1.0 do książki 2.0 – próba usystematyzowania terminologii pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative From Book 1.0 to Book 2.0 – an Attempt to Systematize the Terminology pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje