Repozytorium UR

Terapia i diagnostyka afazji Broki przy użyciu modeli przetwarzania języka w badaniach z obszaru niemieckojęzycznej lingwistyki klinicznej – studium przypadku

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.author Pękacka, Anna Maria
dc.date.accessioned 2018-11-13T09:12:11Z
dc.date.available 2018-11-13T09:12:11Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation red. Agnieszka Myszka, Katarzyna Ita Bieńkowska, Głos – Język – Komunikacja. Tom 5. W obliczu emocji, s. 131–150 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7996-582-3
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4074
dc.description.abstract Artykuł stanowi drugą, praktyczną część minicyklu dotyczącego terapii pacjentów z afazją w niemieckojęzycznej Szwajcarii. Autorka, nawiązując do artykułu teoretycznego, który ukazał się w czwartym tomie monografii cyklicznej „Głos –Język –Komunikacja”, opisuje na przykładzie 59-letniej pacjentki po krwotoku podpajęczynówkowym proces diagnozy i terapii logopedycznej z wykorzystaniem modelu logogenowego Tesaka oraz modelu Levelta. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The paper is the second, practical part of a mini-series on therapy of aphasic patients in a German-speaking Switzerland. It refers to the theoretical paper Models of language processing in case of Broca’s aphasia in research from the area of the German speaking clinical linguistics that was published previously in "Głos – Język – Komunikacja", vol. 4. It is a case study of a diagnosis and therapy of a 59-year-old patient after a subarachnoid haemorrhage. Both processes –diagnostic and therapeutic – were based upon the Tesak's logogen model and the Levelt model. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject afazja pl_PL.UTF-8
dc.subject modele przetwarzania mowy pl_PL.UTF-8
dc.subject diagnoza pl_PL.UTF-8
dc.subject case study pl_PL.UTF-8
dc.subject aphasia pl_PL.UTF-8
dc.subject diagnosis pl_PL.UTF-8
dc.subject Speech Production Models pl_PL.UTF-8
dc.subject case study pl_PL.UTF-8
dc.title Terapia i diagnostyka afazji Broki przy użyciu modeli przetwarzania języka w badaniach z obszaru niemieckojęzycznej lingwistyki klinicznej – studium przypadku pl_PL.UTF-8
dc.type bookPart pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/978-83-7996-582-3_10


Pliki tej pozycji

Z tą pozycją powiązane są następujące pliki licencyjne:

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Szukaj w Repozytorium UR


Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Informacje