Terapia i diagnostyka afazji Broki przy użyciu modeli przetwarzania języka w badaniach z obszaru niemieckojęzycznej lingwistyki klinicznej – studium przypadku

Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Pękacka, Anna Maria
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł stanowi drugą, praktyczną część minicyklu dotyczącego terapii pacjentów z afazją w niemieckojęzycznej Szwajcarii. Autorka, nawiązując do artykułu teoretycznego, który ukazał się w czwartym tomie monografii cyklicznej „Głos –Język –Komunikacja”, opisuje na przykładzie 59-letniej pacjentki po krwotoku podpajęczynówkowym proces diagnozy i terapii logopedycznej z wykorzystaniem modelu logogenowego Tesaka oraz modelu Levelta.
The paper is the second, practical part of a mini-series on therapy of aphasic patients in a German-speaking Switzerland. It refers to the theoretical paper Models of language processing in case of Broca’s aphasia in research from the area of the German speaking clinical linguistics that was published previously in "Głos – Język – Komunikacja", vol. 4. It is a case study of a diagnosis and therapy of a 59-year-old patient after a subarachnoid haemorrhage. Both processes –diagnostic and therapeutic – were based upon the Tesak's logogen model and the Levelt model.
Opis
Słowa kluczowe
afazja , modele przetwarzania mowy , diagnoza , case study , aphasia , diagnosis , Speech Production Models , case study
Cytowanie
red. Agnieszka Myszka, Katarzyna Ita Bieńkowska, Głos – Język – Komunikacja. Tom 5. W obliczu emocji, s. 131–150