Piąta rewolucja przemysłowa. Eksplikacja pojęcia

Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Furmanek, Waldemar
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule ukazuję miejsce obecnej, piątej rewolucji technicznej w procesie przemian cywilizacji. Omawiam technologie definiujące każdej z nich. Piąta rewolucja przemysłowa to rewolucja w zastosowaniach sztucznej inteligencji w technologiach i przemyśle. Pytaniem podstawowym jest: jakie konsekwencje dla edukacji niesie upowszechnienia tych rozwiązań.
The article shows the place of the present, fifth technical revolution in the process of transformation of civilization. I am discussing the technologies defining each of them. The fifth industrial revolution is a revolution in the applications of artificial intelligence in technologies and industry. The basic question is: what consequences for education brings about the dissemination of these solutions.
Opis
Słowa kluczowe
Rewolucje w technice , cechy rewolucji , technologie definiujące , inteligencja człowieka , sztuczna inteligencja , sprzężenie zwrotne , materiały inteligentne , chatboty , kaboty , roboty , upowszechnienie robotów , wyzwania dla edukacji , Revolutions in technology , features of the revolution , defining technologies , human intelligence , intelligential , artificial intelligence – AI , feedback and feed forward , smart materials , cobots , od collaborative robots , chatterbot (linguabot) , robots , dissemination of robots , challenges for education
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(24)/2018, s. 275–283