Repozytorium UR

Postawy nauczyciela wobec jego działalności pozalekcyjnej

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Bałażak, Marta
dc.date.accessioned 2018-10-24T10:11:36Z
dc.date.available 2018-10-24T10:11:36Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(24)/2018, s. 259–265 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4031
dc.description.abstract W artykule przestawiono te obszary pracy pedagogicznej, które występują w pracy nauczyciela i w których może, ale nie musi on funkcjonować. Praca pozalekcyjna nauczyciela stanowi obszar obowiązków podejmowanych dobrowolnie lub o samodzielnie ustalanym zakresie. W artykule zostały zawarte ich przykłady. Przyjmowane przez nauczyciela postawy wobec pracy pozalekcyjnej wskazują na jego stosunek do całości działań pedagogicznych w szkole i w zawodzie. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article presents areas of pedagogical work occurring in teacher’s job in which they can, but not has to function. Teacher’s extracurricular work is an area of duties undertaken freely or with independently determined range. Their examples were included in the article. Taking extracurricular work by teacher indicates their attitude towards the entirety of pedagogic initiatives in school and job. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject nauczyciel pl_PL.UTF-8
dc.subject postawa wobec pracy pedagogicznej pl_PL.UTF-8
dc.subject działania pedagogiczne w szkole pl_PL.UTF-8
dc.subject praca pozalekcyjna nauczyciela pl_PL.UTF-8
dc.subject teacher pl_PL.UTF-8
dc.subject attitude towards pedagogic work pl_PL.UTF-8
dc.subject pedagogic initiatives at school pl_PL.UTF-8
dc.subject teacher’s extracurricular work pl_PL.UTF-8
dc.title Postawy nauczyciela wobec jego działalności pozalekcyjnej pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative The Teacher’s Attitudes Towards Extracurricular Work pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2018.2.36
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje