W trosce o empatycznego nauczyciela

Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Grabowiec, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Przedmiotem rozważań podjętych w artykule jest empatia. Zaprezentowano w nim rozważania teoretyczne dotyczące znaczenia empatii w pracy nauczyciela oraz wyniki badań własnych odnoszących się do poziomu empatii studentów kierunków o specjalności nauczycielskiej. Badania przeprowadzono wśród 206 studentów. Do badań wykorzystano Kwestionariusz Rozumienia Empatycznego Innych Ludzi autorstwa Węglińskiego. Uzyskane wyniki wskazują na potrzebę rozwijania wrażliwości empatycznej u studentów rozpoczynających studia na kierunkach nauczycielskich.
The line of approach of this article is empathy. It presents theoretical considerations about the meaning of empathy in teacher´s work and results of personal research concerning levels of empathy of students of teaching careers. The research have been conducted among 206 students with the use of Empathy Questionnaire of Węgliński. The results obtained indicate the need for developing empathy among students who begin their teaching careers.
Opis
Słowa kluczowe
empatia , nauczyciel , studenci , empathy , teacher , students
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(24)/2018, s. 236–241