Repozytorium UR

Zjawiska chaosu informacyjnego i manipulacji w ujęciu praktyk czytelniczych współczesnego społeczeństwa

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kęsy, Marek
dc.date.accessioned 2018-10-24T08:07:44Z
dc.date.available 2018-10-24T08:07:44Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(24)/2018, s. 206–212 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4023
dc.description.abstract W artykule przedstawiono oddziaływanie technologii informacyjno-komunikacyjnych na współczesnego człowieka. Zaprezentowano specyfikę procesu komunikowania, akcentując problem chaosu informacyjnego oraz praktyk manipulacji. Powyższe zjawiska odniesiono do tzw. kompetencji komunikacyjnych człowieka, korelując je z poziomem wykształcenia oraz praktykami czytelniczymi. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The influence of information and communication technologies on contemporary man was presented. The specifies of communication were presented indicating the source of information chaos and manipulation practices. The above phenomena were referred to so-called human communication skills correlating them with the level of education and reading practices. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject informacja pl_PL.UTF-8
dc.subject manipulacja pl_PL.UTF-8
dc.subject komunikowanie pl_PL.UTF-8
dc.subject społeczeństwo pl_PL.UTF-8
dc.subject information pl_PL.UTF-8
dc.subject manipulation pl_PL.UTF-8
dc.subject communication pl_PL.UTF-8
dc.subject society pl_PL.UTF-8
dc.title Zjawiska chaosu informacyjnego i manipulacji w ujęciu praktyk czytelniczych współczesnego społeczeństwa pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative The Phenomena of Information Chaos and Manipulation in Terms of Reading Practices of Contemporary Society pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2018.2.28
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje