Repozytorium UR

Sprawozdanie z realizacji projektu MNiSW „Nie mów do mnie ENIGMAtycznie”

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Warchoł, Tomasz
dc.date.accessioned 2018-10-23T10:20:34Z
dc.date.available 2018-10-23T10:20:34Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(24)/2018, s. 122–126 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4011
dc.description Badania zrealizowane w Laboratorium Zagadnień Społeczeństwa Informacyjnego w Pracowni Technologii LLL (Life Long Learning). pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Treść artykułu stanowi sprawozdanie merytoryczne z realizacji projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizowanego w ramach programu Uniwersytet Młodego Odkrywcy. Projekt realizowany był przez Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Zakład Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych i dotyczył algorytmiki i szyfrowania danych. Swoim zasięgiem projekt objął całe woj. podkarpackie. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Due to the fact that the Ministry of Science and Higher Education implemented the Youth University as part of the program. The project was carried out by the University of Rzeszów, the Pedagogy Faculty, the General Teaching and Educational Systems Department and deals with algorithms and data encryption. The entire province of Podkarpackie covered the project’s reach. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject raport pl_PL.UTF-8
dc.subject Uniwersytet Młodego Odkrywcy pl_PL.UTF-8
dc.subject edukacja pl_PL.UTF-8
dc.subject dydaktyka pl_PL.UTF-8
dc.subject report pl_PL.UTF-8
dc.subject University of Young Explorers pl_PL.UTF-8
dc.subject education pl_PL.UTF-8
dc.subject didactics pl_PL.UTF-8
dc.title Sprawozdanie z realizacji projektu MNiSW „Nie mów do mnie ENIGMAtycznie” pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Report on the Implementation of the MNiSW Project „Do Not Talk to Me ENIGMAtically” pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2018.2.16
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje