Uniwersytety dziecięce – Mały Uniwersytet Rzeszowski

Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Jurasińska, Renata
Warchoł, Tomasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono idee oraz historię tworzenia się uniwersytetów dziecięcych na przykładzie jednego z głównych w Rzeszowie Małego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
The article presents ideas along with a historical retrospective of the creation of Children’s Universities and discussed one of the leading Rzeszów University in Rzeszów.
Opis
Badania dotyczące edukacji pozaformalnej prowadzone są przy użyciu platformy eksperymentalnej Pracowni Lifelong Learning, Laboratorium Zagadnień Społeczeństwa Informacyjnego w Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Słowa kluczowe
uniwersytet Dziecięcy , Mały Uniwersytet Rzeszowski , edukacja , uczenie się , edukacja pozaformalna , Children’s University , Small University of Rzeszów , education , learning , non-formal education
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(24)/2018, s. 116–121