Repozytorium UR

Badanie skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Krawiec, Jerzy
dc.date.accessioned 2018-10-23T08:41:04Z
dc.date.available 2018-10-23T08:41:04Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(24)/2018, s. 48–55 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4000
dc.description.abstract W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą ewaluacji skuteczności zabezpieczeń systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Zdefiniowano cele pomiaru oraz zaproponowano model pomiarowy do oceny skuteczności zabezpieczeń systemu. Na podstawie przyjętego modelu pomiarowego określono przykładowe wskaźniki pomiarowe, które mogą być zastosowane do badania skuteczności wdrożonych zabezpieczeń. Zaprezentowano wnioski dotyczące wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Problems regarding the evaluation of the effectiveness of the information security management system have been presented. Measurement goals have been defined and a measurement model has been proposed to assess the effectiveness of system security. Based on the proposed measurement model, exemplary measurement indicators have been determined that can be used to test the effectiveness of the implemented security controls. Conclusions regarding the implementation of the information security management system have been presented. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject system zarządzania pl_PL.UTF-8
dc.subject bezpieczeństwo informacji pl_PL.UTF-8
dc.subject pomiary pl_PL.UTF-8
dc.subject zabezpieczenia pl_PL.UTF-8
dc.subject management system pl_PL.UTF-8
dc.subject information security pl_PL.UTF-8
dc.subject measurements pl_PL.UTF-8
dc.subject controls pl_PL.UTF-8
dc.title Badanie skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Testing the Effectiveness of an Information Security Management System pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2018.2.5
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje