Repozytorium UR

Technologie informacyjno-komunikacyjne w relacjach członków rodzin transnarodowych

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Winiarczyk, Anna
dc.date.accessioned 2018-10-23T08:29:10Z
dc.date.available 2018-10-23T08:29:10Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(24)/2018, s. 31–38 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2080-9069
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3998
dc.description.abstract W artykule zaprezentowano fragmenty szerszych badań poświęconych relacjom wewnątrzrodzinnym. Na potrzeby niniejszej analizy wyłoniono kwestie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych do utrzymywania relacji i komunikowania się członków rodzin transnarodowych. Jak wynika z materiałów źródłowych, upowszechnienie nowych technologii komunikacyjnych wpływa współcześnie na odmienne możliwości podtrzymywania bliskości między osobami funkcjonującymi w strukturze transnarodowej. Przedstawione wyniki badań koncentrują się m.in. na sposobach kontaktów, używanych do tego celu urządzeniach czy częstotliwości komunikacji z migrantem. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article presents the collected material devoted to the use of information and communication technologies to maintain relations and communication of members of transnational families. The dissemination of new communication technologies gave different possibilities of maintaining closeness between people functioning in the transnational structure. The presented research results are focused, inter alia, on methods of contacts, devices used for this purpose and the frequency of maintaining communication with the migrant. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject technologie informacyjno-komunikacyjne pl_PL.UTF-8
dc.subject rodzina transnarodowa pl_PL.UTF-8
dc.subject relacje rodzinne pl_PL.UTF-8
dc.subject komunikacja w rodzinie pl_PL.UTF-8
dc.subject information and communication technologies pl_PL.UTF-8
dc.subject transnational family pl_PL.UTF-8
dc.subject family relations pl_PL.UTF-8
dc.subject communication in the family pl_PL.UTF-8
dc.title Technologie informacyjno-komunikacyjne w relacjach członków rodzin transnarodowych pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Information and Communication Technologies in the Relations of Transnational Family Members pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/eti.2018.2.3
dc.identifier.eissn 2450-9221


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje