Wyszukiwanie obiektów o podobnych cechach w bazie danych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Wołoszyn, Jacek
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł ten przedstawia proces tworzenia systemu rekomendującego obiekty z pól rekordów bazy danych o zbliżonych cechach podobieństwa do wybranych cech obiektu wzorcowego. W budowie wykorzystano algorytm K najbliższych sąsiadów, który często jest wykorzystywany do tworzenia systemów klasyfikacji.
This article presents the process of creating a system that recommends objects from database records fields with similar selected features similar to the features of a reference object. The K algorithm of the nearest neighbors was used in the construction, which is often used to create classification systems.
Opis
Słowa kluczowe
baza danych , sztuczna inteligencja , databases , artificial intelligence
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 13 (2018), s. 153–158