Praktyczne aspekty nauki programowania w szkole średniej

Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Kisiel, Piotr
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Korelacja wiedzy zdobytej w procesie edukacji z otaczającym światem ma kluczowe znaczenie. Artykuł przedstawia nie tyle modyfikację treści nauczania programowania na lekcjach rozszerzonej Informatyki, co poprzez dobór środowiska programowania, umożliwienie tworzenia atrakcyjnych i użytkowych aplikacji na urządzenia mobilne wykorzystywane przez uczniów na co dzień.
Correlation of knowledge acquired in the education process with the surrounding world is crucial. The article presents not so much the modification of the teaching content of Programming Science, rather due to the selection of the programming environment, enabling the creation of attractive and utilitarian applications for modern devices.
Opis
Słowa kluczowe
programowanie , kompilacja , program , android , cpp , nauka programowania , Programming , compilation , programming learning
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 13 (2018), s. 147–152