Repozytorium UR

Polska szkoła w dobie zagrożenia cyberprzestępczością

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Garwol, Katarzyna
dc.date.accessioned 2018-10-17T09:42:44Z
dc.date.available 2018-10-17T09:42:44Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Dydaktyka Informatyki T. 13 (2018), s. 113–118 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2083-3156
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3938
dc.description.abstract Artykuł podejmuje problematykę cyberprzestępczości w szkole, a zwłaszcza najbardziej obecnego wśród uczniów zjawiska cyberprzemocy rówieśniczej. Po omówieniu form szkolnej cyberprzemocy następuje próba charakterystyki problemu i określenia skali zjawiska. W ramach podsumowania zwrócono uwagę na wybrane procedury zapobiegania i postępowania w przypadku ujawnienia tego typu zachowań oraz konieczność uświadamiania młodzieży w tym zakresie. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract This article raises the problem of cybercrime in school, especially the most present phenomenon of peers-cyberbullying among students. After discussing the forms of school cyberbullying, there is an attempt to characterize the problem and determine the scale of this phenomenon. Within the summary, attention was paid to the selected procedures of preventing and also dealing with such type of behavior, in case of disclosure. Moreover, the need to make youth aware of cybermechanism was stressed. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject cyberprzestępczość pl_PL.UTF-8
dc.subject cyberprzemoc pl_PL.UTF-8
dc.subject szkoła pl_PL.UTF-8
dc.subject uczeń pl_PL.UTF-8
dc.subject Internet pl_PL.UTF-8
dc.subject cybercrime pl_PL.UTF-8
dc.subject cyberbullying pl_PL.UTF-8
dc.subject school pl_PL.UTF-8
dc.subject student pl_PL.UTF-8
dc.title Polska szkoła w dobie zagrożenia cyberprzestępczością pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Polish school in the age of cybercrime threat pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/di.2018.13.14
dc.identifier.eissn 2543-9847


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje