Repozytorium UR

Wokół debaty „ed-tech”. Krytyka edukacyjnego wykorzystania nowych technologii

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Łuszczek, Krzysztof
dc.date.accessioned 2018-10-17T08:23:47Z
dc.date.available 2018-10-17T08:23:47Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Dydaktyka Informatyki T. 13 (2018), s. 67–75 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 2083-3156
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3933
dc.description.abstract Ostatnie lata przynoszą coraz więcej głosów krytycznych dotyczących zastosowania nowych technologii w edukacji. Uporządkowana, krytyczna debata dotycząca tego problemu ma pomóc właściwie ukierunkować refleksję badawczą. Nie chodzi o eliminację nowych technologii z edukacji, ale o efektywne ich wykorzystanie oparte na rzetelnym opisie aktualnego stanu, pozbawionym przesadnego entuzjazmu charakterystycznego dla pierwszych dekad rozwoju technologii cyfrowych. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Recent years have brought more and more critical voices on the application of new technologies in education. A structured, critical debate on this problem is to help properly direct the research reflection. This is not about the elimination of new technologies from education but their effective use based on a reliable description of the current situation without exaggerated enthusiasm being characteristic of the first decades of the development of digital technologies. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject edukacja pl_PL.UTF-8
dc.subject nowe technologie pl_PL.UTF-8
dc.subject Internet pl_PL.UTF-8
dc.subject ed-tech pl_PL.UTF-8
dc.subject education pl_PL.UTF-8
dc.subject new technology pl_PL.UTF-8
dc.title Wokół debaty „ed-tech”. Krytyka edukacyjnego wykorzystania nowych technologii pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Around the “ed-tech” debate. A criticism on the educational use of new technologies pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/di.2018.13.9
dc.identifier.eissn 2543-9847


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje