Globalization and income inequality: a critical examination of the major economic and political challenges

Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Gwiazda, Adam
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
In this paper an attempt was made to present the nature of contemporary globalization and its impact on the income inequalities both between-countries and within selected countries. The analysed statistical data confirm the fact that progressing globalization creates new forms of inequality. Globalization does not benefit everyone. Some countries and social classes (groups of people) are more affected by that process and only a few are less affected. However due to the positive influence of globalization on high-growth rates in emerging countries that process has brought about a visible reduction of between-country inequality. Alas, the inequality dynamics in many countries has increased, where the richest people own much of the wealth and poor and middle-class people are becoming poorer. The rising concentration of wealth will only accelerate the inequality crisis and bring about the slow-down of economic growth with all its negative consequences.
Celem niniejszego artykułu było wykazanie czy i w jakim zakresie globalizacja wywiera znaczący wpływ na nierówności dochodowe pomiędzy różnymi grupami krajów jak również w obrębie poszczególnych krajów. Dostępne dane statystyczne potwierdzają pojawianie się nowych form nierówności. Globalizacja nie jest jednak procesem korzystnym dla wszystkich. Wywiera ona także różny wpływ na poszczególne grupy krajów i klasy społeczne. Globalizacja miała i ma nadal pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy. Przyczynia się do zmniejszenia nierówności pomiędzy poszczególnymi krajami. Natomiast w ramach poszczególnych krajów nastąpił dalszy wzrost nierówności pomiędzy najbogatszymi i najbiedniejszymi oraz klasą średnią, która w skali globalnej najbardziej straciła na globalizacji. Dalsza koncentracja bogactwa w rękach nielicznej grupy ludzi najbogatszych zwiększy kryzys nierówności i przyczyni się do zahamowania wzrostu gospodarczego.
Opis
Słowa kluczowe
globalization , globality , income inequality , growth , inequality crisis , globalizacja , globalność , nierówności dochodowe , wzrost , kryzys nierówności
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 55(3)/2018, s. 9–21