Repozytorium UR

Aktualne problemy energetyki, konsekwencje transformacji struktury wytwarzania w energetyce krajowej

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Badyda, Krzysztof
dc.date.accessioned 2018-08-22T07:12:17Z
dc.date.available 2018-08-22T07:12:17Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 54(2)/2018, s. 390–402 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3756
dc.description.abstract W artykule przedstawiono strukturę paliwową majątku wytwórczego energetyki zawodowej, ze wskazaniem dynamiki zmian oraz porównaniem międzynarodowym – na poziomie unijnym, także dynamikę rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce. Wskazano na trendy i perspektywy związane z powstawaniem nowych instalacji energetycznych. Omówiono najważniejsze uwarunkowania wynikające z wpływu energetyki wiatrowej na eksploatację elektrowni węglowych w Polsce. Dokonano zestawienia trendów z podstawowymi zamierzeniami wynikającymi z dotychczas obowiązującej Polityki Energetycznej Polski. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The fuel structure of generating assets of utility power industry in Poland, with an indication of the dynamics of change and international comparisons – at EU level is presented; also the dynamics of the development of renewable energy sources. The trends and prospects for the emergence of new power plants are pointed. Important considerations arising from the impact of wind power for the operation of coal-fired power plants in Poland are discussed. The trends and basic intentions arising from the current Energy Policy of Poland are summarized. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject energetyka pl_PL.UTF-8
dc.subject polityka energetyczna pl_PL.UTF-8
dc.subject instalacje energetyczne pl_PL.UTF-8
dc.subject struktura paliwowa pl_PL.UTF-8
dc.subject elektrownie pl_PL.UTF-8
dc.subject power engineering pl_PL.UTF-8
dc.subject energy policy pl_PL.UTF-8
dc.subject energy installments pl_PL.UTF-8
dc.subject fuel structure pl_PL.UTF-8
dc.subject power plants pl_PL.UTF-8
dc.title Aktualne problemy energetyki, konsekwencje transformacji struktury wytwarzania w energetyce krajowej pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2018.2.29


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje