Repozytorium UR

Termodynamika rozprzestrzeniania się informacji i wiedzy

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Grabowski, Franciszek
dc.contributor.author Stasieńko, Justyna
dc.date.accessioned 2018-08-16T10:04:34Z
dc.date.available 2018-08-16T10:04:34Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 53(1)/2018, s. 89–97 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3700
dc.description.abstract W artykule przedstawiono model termodynamiczny rozprzestrzeniania się informacji i wiedzy. Jako pierwszy pokazano idealistyczny przypadek, gdzie zarówno informacja, jak i wiedza są komponentami prostego, redukcjonistycznego systemu poznawczego. Wtedy rozprzestrzenianie informacji podlega dyfuzji normalnej zaś rozprzestrzenianie się wiedzy jest superpozycją procesów dyfuzyjnych. Drugi bardziej realistyczny przypadek jest ujęciem holistycznym, gdzie informacja i wiedza są interaktywnymi nieekstensywnymi komponentami systemu poznawczego postrzeganego, jako adaptacyjny system złożony. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The article presents the thermodynamic model of spreading information and knowledge. Firstly, an idealistic case is presented, where both information and knowledge are the components of a simple reductionist cognitive system. Here, the dissemination of information is subjected to normal diffusion, whereas the spread of knowledge is a superposition of diffusion processes. The second, more realistic case, represents a holistic approach, where information and knowledge are interactive non-extensive components of a cognitive system perceived as a complex adaptive system. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject społeczeństwo informacyjne pl_PL.UTF-8
dc.subject informacja pl_PL.UTF-8
dc.subject wiedza pl_PL.UTF-8
dc.subject termodynamika pl_PL.UTF-8
dc.subject systemy złożone pl_PL.UTF-8
dc.subject information society pl_PL.UTF-8
dc.subject information pl_PL.UTF-8
dc.subject knowledge pl_PL.UTF-8
dc.subject thermodynamics pl_PL.UTF-8
dc.subject complex systems pl_PL.UTF-8
dc.title Termodynamika rozprzestrzeniania się informacji i wiedzy pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/nsawg.2018.1.6


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje