Repozytorium UR

Using modern technologies in educational counselling in high schools in Spain (web application- e-portfolio)

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Soler Costa, Rebeca
dc.contributor.author Soler Santaliestra, Juan Ramón
dc.date.accessioned 2018-06-04T12:40:46Z
dc.date.available 2018-06-04T12:40:46Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Kultura-Przemiany-Edukacja T. 5 (2017), s. 370–383 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7996-535-9
dc.identifier.issn 2300-9888
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3640
dc.description.abstract No doubt, the students’ diversity in each compulsory educational stage requires specific measures to be implemented. Due to the dissemination of Information and Communication Technologies (ICT) and the Virtual Learning Environments (VLE) worldwide, teachers and counsellors can use these technological resources to help students’ learning disabilities. Technological achievements may be useful in psychological counselling. Training coordinators, who carry out counselling, can make use of these technological resources to offer students support in their life-long learning process. In this article the authors try to examine how ICT & VLE can help when developing counselling in Secondary Education in Spain. This paper shows the results obtained through a multiple case study conducted in 10 High Schools, assuming quantitative and qualitative methodology. The results indicate the e-portfolio has proof to be an effective tool allowing the assessment of the students’ teaching-learning processes, helping in the process of guidance and school counselling. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Bez wątpienia różnorodność studentów na każdym etapie obowiązkowej edukacji wymaga zastosowania specyficznych pomiarów. Ze względu na światowe rozpowszechnienie Technologii Informatycznych i Komunikacyjnych oraz Wirtualnych Środowisk Nauczania, nauczyciele i wychowawcy mogą korzystać z tych technologicznych źródeł, aby pomóc studentom z zaburzeniami w zdolności nauczania. Osiągnięcia technologiczne mogą być przydatne w poradnictwie psychologicznym. Koordynatorzy nauczania, którzy oferują porady mogą używać tych źródeł technologicznych, aby zaoferować wsparcie w procesie nauczenia przez całe życie. Artykuł ten ma na celu sprawdzenie, w jaki sposób Technologie Informatyczne i Komunikacyjne oraz Wirtualne Środowiska Nauczania mogą pomóc w rozwoju poradnictwa w szkołach średnich w Hiszpanii. Ukazuje on wyniki badań przeprowadzonych w 10 takich szkołach z zastosowaniem metodologii ilościowej i jakościowej. Wyniki badań pokazują, że e-portfolio okazało się efektywnym narzędziem oceny w procesie nauki i nauczania oraz pomocnym w procesie poradnictwa w szkole. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject learning strategies pl_PL.UTF-8
dc.subject e-portfolio pl_PL.UTF-8
dc.subject teaching-learning processes pl_PL.UTF-8
dc.subject evaluation pl_PL.UTF-8
dc.subject counselling pl_PL.UTF-8
dc.subject strategie nauczania pl_PL.UTF-8
dc.subject e-portfolio pl_PL.UTF-8
dc.subject proces nauczania i nauki pl_PL.UTF-8
dc.subject ocenianie pl_PL.UTF-8
dc.subject poradnictwo pl_PL.UTF-8
dc.title Using modern technologies in educational counselling in high schools in Spain (web application- e-portfolio) pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Zastosowanie nowoczesnych technologii w poradnictwie edukacyjnym w szkołach średnich w Hiszpanii (aplikacja internetowa- e- portfolio) pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/kpe.2017.5.22
dc.identifier.eissn 2544-1205


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje