Emotional education in teacher training through music

Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Nadal García, Icíar
Fernández Amat, Carmen
Balsera Gomez, Francisco José
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
In the present article, the authors attempt to discuss the importance of working emotional intelligence with students who study the Degree of Teacher Training in Primary Education and Nursery Education. They pictured the benefits that emotional education through music offers. The authors tried to show the importance of developing musical intelligence in future teachers. It is connected with the fact that teachers directly influence their students- the all-round motivation and development. Music facilitates the interrelations between the teacher and learning process and the teacher-student relationship.
W przedstawionym artykule autorzy starali się ukazać istotność rozwijania emocjonalnej inteligencji w pracy ze studentami studiów nauczycielskich edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Podjęli kwestię zalet kształcenia emocjonalnego poprzez muzykę. Autorzy chcieli pokazać jak ważnym jest rozwój muzycznej inteligencji u przyszłych nauczycieli. Wiąże się to z tym, że nauczyciele wpływają bezpośrednio na uczniów – na ich rozwój ogólny i motywację, a muzyka sprzyja korelacji nauczyciela i procesu nauczania oraz relacji nauczyciela z uczniem.
Opis
Słowa kluczowe
emotional education , music , teacher training , edukacja emocjonalna , muzyka , kształcenie nauczycieli
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 5 (2017), s. 295–303