Repozytorium UR

Child’s rights and their respecting in perception of teachers

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Frączek, Zofia
dc.date.accessioned 2018-06-04T10:09:03Z
dc.date.available 2018-06-04T10:09:03Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Kultura-Przemiany-Edukacja T. 5 (2017), s. 181–197 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7996-535-9
dc.identifier.issn 2300-9888
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3629
dc.description.abstract The human of XXI century gained a lot in many scientific fields. He modernized many areas of social life, but it needs to be pointed that he was not able to eliminate some of social problems like for example violation of child’s rights. Studies conducted in different countries by people interested in this case show many, at times even dramatic examples of child’s rights violation. This phenomenon concerns countries in phase of development as well as those, with high level of industrialization. The only difference is the form of violation. Extraordinarily high expectations concerning respect for the child’s rights are directed to teachers and educators, who as professionals, should present an example of respecting child’s rights and share their knowledge with people whose experience is short. Presented article shows historical aspect of shaping child’s rights, as well as results of author’s research. It is asource of knowledge for teachers, concerning not only documents and organizations guarding child’s rights but also essence of those rights – their respecting and abuses. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Człowiek XXI wieku osiągnął bardzo dużo w dziedzinie wielu dyscyplin naukowych. Zmodernizował liczne obszary życia społecznego, ale trzeba zauważyć, że niektórych problemów społecznych nie udało mu się wyeliminować. Należy do nich kwestia łamania praw dziecka. Badania prowadzone w wielu krajach przez gremia zainteresowane tą problematyką odsłaniają liczne, niekiedy wręcz dramatyczne przykłady naruszania praw przysługujących dzieciom. Problem ten dotyczy zarówno krajów rozwijających się, jak i wysoko uprzemysłowionych, różne są jedynie formy łamania tych praw. Szczególnie wysokie oczekiwania w zakresie respektowania praw dziecka kieruje się wobec profesjonalistów – nauczycieli, wychowawców, którzy jako zawodowcy powinni być przykładem przestrzegania praw dzieci oraz dzielić się swoją wiedzą w tym zakresie z osobami mniej doświadczonymi. Prezentowany materiał ukazuje rys historyczny kształtowania się praw dziecka, a także wyniki badań własnych przybliżających wiedzę nauczycieli na temat dokumentów oraz organizacji chroniących prawa dziecka, a także samych tych praw – ich przestrzegania i łamania. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso eng pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject child’s rights pl_PL.UTF-8
dc.subject respecting child’s rights pl_PL.UTF-8
dc.subject teacher pl_PL.UTF-8
dc.subject prawa dziecka pl_PL.UTF-8
dc.subject respektowanie praw dzieci pl_PL.UTF-8
dc.subject nauczyciel pl_PL.UTF-8
dc.title Child’s rights and their respecting in perception of teachers pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Prawa dziecka i ich respektowanie w percepcji nauczycieli pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/kpe.2017.5.11
dc.identifier.eissn 2544-1205


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje