Child’s rights and their respecting in perception of teachers

Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Frączek, Zofia
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The human of XXI century gained a lot in many scientific fields. He modernized many areas of social life, but it needs to be pointed that he was not able to eliminate some of social problems like for example violation of child’s rights. Studies conducted in different countries by people interested in this case show many, at times even dramatic examples of child’s rights violation. This phenomenon concerns countries in phase of development as well as those, with high level of industrialization. The only difference is the form of violation. Extraordinarily high expectations concerning respect for the child’s rights are directed to teachers and educators, who as professionals, should present an example of respecting child’s rights and share their knowledge with people whose experience is short. Presented article shows historical aspect of shaping child’s rights, as well as results of author’s research. It is asource of knowledge for teachers, concerning not only documents and organizations guarding child’s rights but also essence of those rights – their respecting and abuses.
Człowiek XXI wieku osiągnął bardzo dużo w dziedzinie wielu dyscyplin naukowych. Zmodernizował liczne obszary życia społecznego, ale trzeba zauważyć, że niektórych problemów społecznych nie udało mu się wyeliminować. Należy do nich kwestia łamania praw dziecka. Badania prowadzone w wielu krajach przez gremia zainteresowane tą problematyką odsłaniają liczne, niekiedy wręcz dramatyczne przykłady naruszania praw przysługujących dzieciom. Problem ten dotyczy zarówno krajów rozwijających się, jak i wysoko uprzemysłowionych, różne są jedynie formy łamania tych praw. Szczególnie wysokie oczekiwania w zakresie respektowania praw dziecka kieruje się wobec profesjonalistów – nauczycieli, wychowawców, którzy jako zawodowcy powinni być przykładem przestrzegania praw dzieci oraz dzielić się swoją wiedzą w tym zakresie z osobami mniej doświadczonymi. Prezentowany materiał ukazuje rys historyczny kształtowania się praw dziecka, a także wyniki badań własnych przybliżających wiedzę nauczycieli na temat dokumentów oraz organizacji chroniących prawa dziecka, a także samych tych praw – ich przestrzegania i łamania.
Opis
Słowa kluczowe
child’s rights , respecting child’s rights , teacher , prawa dziecka , respektowanie praw dzieci , nauczyciel
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 5 (2017), s. 181–197