Repozytorium UR

Reakcja odmian pszenicy ozimej na poziom intensywności technologii produkcji.

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Noworól, Michał
dc.date.accessioned 2018-03-23T12:26:38Z
dc.date.available 2018-03-23T12:26:38Z
dc.date.issued 2018-04-05
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3442
dc.description Promotor: dr hab. inż. Ewa Szpunar-Krok prof. UR, 142 s. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Badania nad reakcją wybranych odmian pszenicy ozimej na poziom intensywności technologii produkcji wykonano w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale (2012-2015). Doświadczenie wykonano w układzie split-block, w 4 powtórzeniach. Czynniki doświadczenia: I) poziom intensywności technologii produkcji: technologia niskonakładowa, technologia wysokonakładowa, II) odmiana pszenicy ozimej: Tonacja, Bogatka, Figura, Muszelka, Smuga, Batuta, Akteur, Ostroga, Komnata, Jenga, Mulan, Naridana. Technologia produkcji i czynnik odmianowy nie miały wpływu na wzrost i rozwój roślin do fazy BBCH 21, zaś w kolejne fazy rozwojowe rośliny w technologii wysokonakładowej wchodziły o ok. 1-2 dni później w porównaniu do technologii niskonakładowej. Zwiększenie intensywności technologii produkcji do poziomu wysokonakładowego spowodowało istotny wzrost zawartości chlorofilu, parametrów fluorescencji chlorofilu a (Fv/Fm, PI) i wymiany gazowej (PN, E, gs) w liściu flagowym w fazie BBCH 55, jak też długości kłosa, liczby kłosków w kłosie, obsady kłosów na 1 m2, gęstości usypowej ziarna, zawartości glutenu mokrego w ziarnie, plonu ziarna i białka ogółem, wartości energetycznej plonu, a istotny spadek wysokości roślin. Uprawa pszenicy w technologii wysokonakładowej ograniczyła porażenie roślin przez patogeny grzybowe. Istotnie najniższy plon ziarna wydała odmiana Komnata, natomiast pozostałe odmiany nie różniły się istotnie pod względem plonowania. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The following research on selected winter wheat varieties’ reaction to different levels of production technology intensity, was conducted in Subcarpathian Agricultural Consultancy Centre in Boguchwała (20122015). Experiments were carried out in a split-block design, in 4 replications. Variable factors: I) the levels of production technology intensity: low input technology, high input technology, II) winter wheat varieties: Tonacja, Bogatka, Figura, Muszelka, Smuga, Batuta, Akteur, Ostroga, Komnata, Jenga, Mulan, Naridana. Neither production technology nor the variable factors had any influence on the plants’ growth and development until stage BBCH 21. The high input technology crops entered the next stages 1-2 days later than their low input technology counterparts. Intensifying production technology to a high input level caused a considerable increase in chlorophyll content, chlorophyll a fluorescence parameters (Fv/Fm, PI) and gas exchange (PN, E, gs) in a flag leaf in stage BBCH 55, as well as an ear length, quantity of spikelets in an ear, ear quantity per 1 m2 the bulk density of grain, wet gluten content in grain, total grain and protein yields, the energy content of yield, and considerable decrease in plant height. High input technology cultivation limited the presence of pathogenic fungi on plants. Noticeably, the Komnata variety had the lowest grain yield, while the other varieties did not differ substantially in terms of yield. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Uniwersytet Rzeszowski pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject pszenica ozima pl_PL.UTF-8
dc.subject technologia produkcji pl_PL.UTF-8
dc.subject plon pl_PL.UTF-8
dc.subject choroby pl_PL.UTF-8
dc.subject winter wheat pl_PL.UTF-8
dc.subject production technology pl_PL.UTF-8
dc.subject yield pl_PL.UTF-8
dc.subject plant physiology pl_PL.UTF-8
dc.subject diseases pl_PL.UTF-8
dc.subject fizjologia roślin pl_PL.UTF-8
dc.title Reakcja odmian pszenicy ozimej na poziom intensywności technologii produkcji. pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative The reaction of winter wheat varieties on the level of intensity of production technology. pl_PL.UTF-8
dc.type doctoralThesis pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje