Repozytorium UR

Udział Wacława Olszewicza w ratowaniu zbiorów Ossolineum we Lwowie

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kotowski, Robert
dc.date.accessioned 2018-03-19T11:06:40Z
dc.date.available 2018-03-19T11:06:40Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Galicja. Studia i materiały nr 3/2017, s. 263–273 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7996-487-1
dc.identifier.issn 2450-5854
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3405
dc.description.abstract Zakład Narodowy Ossolineum we Lwowie był jednym z najważniejszych ośrodków naukowo-kulturalnych w Polsce, z drugim co do wielkości (po Bibliotece Jagiellońskiej) księgozbiorem. Od 1939 r. został przejęty przez radzieckie i niemieckie władze okupacyjne, znacjonalizowany i zreorganizowany. Dzięki zaangażowaniu i determinacji wielu polskich pracowników Zakładu znaczną część księgozbioru udało się uratować przed zniszczeniem i degradacją. Wśród osób biorących udział w tym procesie był Wacław Olszewicz bibliotekarz, krajoznawca, przedwojenny urzędnik ministerialny, który wojnę i okres powojenny spędził we Lwowie. Tu poświęcił się pracy z książkami jako bibliotekarz i bibliograf kolejno w Ossolineum, Ukraińskiej Akademii Nauk i Akademii Nauk ZSRR za cenę rezygnacji z możliwości powrotu do Polski. Utrzymywał kontakty z polskimi naukowcami, publikując swe prace w polskich czasopismach. Zmarł w 1974 r. Został pochowany na cmentarzu Janowskim we Lwowie. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The Ossolineum in Lviv was one of the most important scientific-cultural centres in Poland and the second largest (right behind the Jagiellonian Library) library. Since 1939 it was taken over by the Soviet and German occupying authorities. It was nationalized and reorganized. Thanks to the determination and involvement of many Polish employees of the Ossolineum the vast part of the book collection was saved from destruction and degradation. One of the people taking part in this process was Wacław Olszewicz, a librarian, excursionist, prewar ministerial clerk who spent the postwar period in Lviv. Here he devoted his time to working with books as consecutively a librarian and bibliographer in the Ossolineum, the Ukrainian Academy of Sciences and the Academy of Sciences of the Soviet Union at the cost of quitting the chance of returning to Poland. He kept in touch with Polish scientists publishing his works in Polish journals. He died in 1974. He was buried on the Janowski cemetery in Lviv. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject Wacław Olszewicz pl_PL.UTF-8
dc.subject Lwów pl_PL.UTF-8
dc.subject Zakład Narodowy im. Ossolińskich pl_PL.UTF-8
dc.subject Ossolineum pl_PL.UTF-8
dc.subject Lviv pl_PL.UTF-8
dc.subject the Ossolineum pl_PL.UTF-8
dc.title Udział Wacława Olszewicza w ratowaniu zbiorów Ossolineum we Lwowie pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi 10.15584/galisim.2017.3.13


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje